Bærekraft

Lie Ventilasjon er vårt ansvar bevisst og har implementert en rekke standarder og retningslinjer gjennom hele organisasjonen.

Se oversikten under og klikk videre for å lese mer om vår innsats på det enkelte området.

Energi

Verdens klimautfordringer krever tiltak og omstilling for ikke å sløse bort energien vi har tilgjengelig. For å klare dette kreves det bærekraftige og smarte løsninger basert på fornybar energi og ny teknologi.

Klima og miljø

Lie Ventilasjon er oppdatert på miljøkrav og miljøtiltak. Vårt ansvar er at kundens bygg får det inneklimaet som er best tilpasset kundens drift og behov, uten at det skal gå på bekostning av ytre miljø.

HMS/KS

Lie Ventilasjon har stort fokus på HMS og kvalitet i alle ledd. Dette er avgjørende for at vi skal kunne drive vår virksomhet på best mulig måte. 

FNs bærekraftsmål

Vi ønsker å bidra til samtlige av FNs bærekraftsmål, og har valgt å jobbe ekstra med tre av områdene: Samhandling, Inkludering og Mangfold, og Helsefremmende arbeidsplasser.

BREEAM

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Sertifiseringer

En sertifisering er dokumentasjon på bedriftens- og de ansattes kunnskap og kompetanse. For oss i Lie Ventilasjon er det viktig å forsikre våre kunder om at vi besitter riktig kompetanse til å utføre jobbene de trenger hjelp til. 

Kontakt oss

Har du noen spørsmål angående vårt arbeid med Bærekraft?

Ta gjerne kontakt med oss, så får du svar på det du lurer på.

Anders Apeland

Anders Apeland

Avd. leder Service

Cecilie Lone

Cecilie Lone

Leder HR-HMS/KS