Sertifiseringer

En sertifisering er dokumentasjon på bedriftens- og de ansattes kunnskap og kompetanse. For oss i Lie Ventilasjon er det viktig å forsikre våre kunder om at vi besitter riktig kompetanse til å utføre jobbene de trenger hjelp til. 

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent. Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Mange bedrifter merker i dag en etterspørsel etter miljøsertifisering. Ved å bli en miljøfyrtårnbedrift viser man omverdenen at miljøet tas på alvor.

StartBank er et leverandørregister for bygg og anlegg. StartBank gjennomfører revisjon og kontrollerer at en rekke kvalitetsforhold er ivaretatt hos leverandørene. Det gjelder for eksempel gyldig skatteattest, skadeforsikring, firmaattest, HMS-erklæring m.m.

Gyldig f-gass sertifikat er en forutsetning for å installere splitt luft-luft- og luft-vann-varmepumper med
f-gass, eller gjøre inngrep i kuldekretsen på varmepumper- og kuldeanlegg. Hensikten med å kreve f-gass sertifikat er å sikre trygg håndtering for å unngå lekkasjer av HFK og andre typer
f-gasser.

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel for håndverkere som tar høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon. Det er Mesterbrevnemnda som har ansvar for forvaltning og utvikling av mesterbrevordningen i Norge. Mandatet er hjemlet i loven om mesterbrev i håndverk og annen næring.

For at virksomheter skal kunne ansette en lærling, må man bli godkjent som lærebedrift. Det stilles krav til at man har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til lærlinger. Man må i tillegg ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven.