Bærekraftsmål

Vi ønsker å bidra til samtlige av FNs bærekraftsmål, og har valgt å jobbe ekstra med tre av områdene:

Samhandling

Alene blir vi små selv i et regionalt perspektiv. Vi tror på samarbeid og mener at sammen er vi best. Sammen med bransjen og våre forretningsforbindelser vil vi jobbe for et enda tettere og utviklende samarbeid.

Inkludering og mangfold

Vi elsker faget vårt og vi elsker å se mennesker lykkes. Det tilrettelegges for at de ansatte skal få tilgang på kompetanseheving, de som ønsker skal få muligheter til å ta ett eller flere fagbrev. Større kjønnsbalanse, etnisk mangfold og kompetansemangfold er noe vi jobber for.

Helsefremmende arbeidsplasser

Vi er opptatt av at våre arbeidstakere, og våre samarbeidspartneres arbeidstakere, skal komme uskadde og glade hjem fra jobb. God mental helse så vel som god fysisk helse er viktig for oss. Hos oss har vi et eget lite treningssenter som de ansatte fritt kan disponere. Vi har også mange sosiale arrangement for å skape trivsel, både med og uten sportslige innslag.

Kontakt oss

Marius Skjæveland
Verneombud

+47 928 23 626
ms@lieventilasjon.no