Energi

Verdens klimautfordringer krever tiltak og omstilling for ikke å sløse bort energien vi har tilgjengelig. For å klare dette kreves det bærekraftige og smarte løsninger basert på fornybar energi og ny teknologi.

Lie Ventilasjon skal bidra til å redusere og optimalisere energibruken i både nye og eksisterende bygg med fremtidsrettede løsninger som er lønnsomme for våre oppdragsgivere, kunder og leietakere. Løsningene skal ikke gå på bekostning av innemiljøet og de skal bidra til utvikling av positive, sunne og produktive arbeidsplasser.

Vårt hovedfokus er hva vi kan gjøre for kundene våre og hvordan vi kan tilby de beste løsningene innenfor kundens rammer.  Lie Ventilasjon skal være en bidragsyter å gi tverrfaglige råd for å sikre de beste løsningene i de enkelte byggene.

Energimerking

Siden 2010 har det vært innført pliktig energimerking for boliger og yrkesbygg i Norge. Energimerke gis på en karakterskala fra A til G og gjør det mulig å sammenligne byggets energibehov med tilsvarende bygg.

Formålet med energimerking er å øke kunnskapen om bygningers energiforbruk og bidra til redusert forbruk av energi. Alle næringsbygg over 1000 kvm skal ha gyldig energiattest. Bygget skal ha energimerket synlig for publikum, slik at brukerne av bygget vet hvilken karakter bygget har fått.

Lavt energiforbruk

Vi designer prosjektene på samme måte som en menneskekropp. Hjertet trenger gode blodårer for å få fin flyt i blodåresystemet. Det er på samme måte vi designer kanalsystemet fra ventilasjonsanlegg til ventilene i taket hvor personene oppholder seg.

Klima og miljø

Lie Ventilasjon er oppdatert på miljøkrav og miljøtiltak. Vårt ansvar er at kundens bygg får det inneklimaet som er best tilpasset kundens drift og behov, uten at det skal gå på bekostning av ytre miljø. For oss betyr dette å benytte luftfilter av høy kvalitet, sørge for optimal energibruk og ansvarlig avfallshåndtering, alt ifølge offentlige retningslinjer.

Vi har alle sertifikater og godkjenninger som kreves og tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Lie Ventilasjon er stolte av å være sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål angående vårt arbeid med Energi?

Ta gjerne kontakt med oss, så får du svar på det du lurer på.

Egil Lyse

Egil Lyse

Daglig leder