HMS/KS

Lie Ventilasjon har stort fokus på HMS og kvalitet i alle ledd. Dette er avgjørende for at vi skal kunne drive vår virksomhet på best mulig måte. 

Alle ansatte i Lie Ventilasjon AS skal følge bedriftens tilrettelagte rutiner og prosedyrer. Disse er tilgjengelig i hver enkelt sin personalhåndbok og bedriftens HMS-plan.

Vi skal unngå skade på både personell, materiell og ytre miljø. De ansatte i Lie Ventilasjon er vår viktigste ressurs og vi fokuserer på forhold som fremmer et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker at våre ansatte skal ta ansvar og vise engasjement. Det er viktig for oss å være en arbeidsgiver med ansatte som føler trivsel og trygghet på arbeidsplassen.

Vi skal til enhver tid oppfylle de gjeldende krav som er etablert av kunder og myndigheter.

Kompetente teknikere

Våre teknikere er erfarne, og har allsidig relevant utdanning og erfaring. Vi driver kontinuerlig opplæring av alle våre medarbeidere og ser viktigheten av at du som kunde har et tillitsforhold til en dedikert servicetekniker på dine bygg/anlegg. Dette gir oss god kjennskap til bygget, effektiv kommunikasjon og dermed en smidigere tjeneste. Strukturen i Lie Ventilasjon er basert på at alle jobber på lag side om side, og dermed har tilgang til hverandres ekspertise og ressurser når det trengs.

Montørlag med lang erfaring

Lie Ventilasjon har et godt kvalifisert montørlag med lang og allsidig erfaring. Vi utfører alle typer montasje, utbedringer og spesialtilpasninger. Vi er kjent for vår evne til å løse utfordringer på en innovativ, kreativ og kvalitetssikker måte.  Vår filosofi er å ikke si nei selv om oppdraget er litt utenfor vårt hovedfelt, noe som har gitt tillit og trygghet hos våre kunder. 

Medvirkning i arbeidet

Alle ansatte oppfordres til å delta aktivt i HMS-arbeidet. De ansatte plikter å melde fra om de kjenner til eller oppdager forhold på arbeidsplassen som ikke er i henhold til aksepterte krav. Ledelsen gjennomfører i tillegg årlige personalmøter og tilbyr medarbeidersamtaler for å sørge for god medvirkning fra alle ansatte.

Lavt sykefravær

Lie Ventilasjon skal sørge for at alle trives på jobb. Dette er viktig for den mentale helse og for å opprettholde et lavt sykefravær. Vi har et mål om å holde sykefravær under 3,5%.

Kontakt oss

Marius har lang erfaring fra byggebransjen og er vårt verneombud som bidrar til å sikre at våre ansatte har en trygg og god arbeidsplass og at alle kommer uskadde hjem fra jobb.

Cecilie er vår HR og HMSK Leder. Hun bistår i prosjekter og det er henne du vil snakke med om dokumentasjon knyttet til Helse, Miljø (og bærekraft) og kvalitet.

Marius Skjæveland

Marius Skjæveland

Ventilasjonsmontør / BAS / Verneombud

Cecilie Lone

Cecilie Lone

Leder HR-HMS/KS