Service

For å sikre at anleggene fungerer optimalt, utfører vi også vedlikehold og servicearbeid etter installasjon.

Vi har lang erfaring med å utføre service og vedlikehold på alle typer ventilasjon og VVS-systemer, samt varme/kjøleanlegg med tilhørende automatikk og styring. Dette arbeidet gjør vi gjennom enkeltavtaler med kunder eller rammeavtaler med større eiendomsforvaltere.

For å kartlegge eventuelle behov utfører vi målinger og analyser av inneklima, og kommer med forslag til løsninger enten det gjelder utbedring av inneklima eller reduksjon av energikostnadene.

Serviceavtale

For deg som kunde betyr en serviceavtale kort responstid, løpende tilstandsrapporter og du har en dyktig dedikert tekniker med god kjennskap til anlegget. Dette gir en trygghet for deg som kunde og sikker drift av ditt tekniske anlegg. Lie Ventilasjon har en velutviklet og effektiv serviceavdeling som er definert av personlig kontakt, tilgjengelighet, godt håndverk og kort responstid.

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonssystemet kan være en av de mest energikrevende installasjonene i et bygg. Regelmessig service er nødvendig for å sikre godt inneklima uten at det sløses med energi. Ventilasjonsservice omfatter bl.a. rengjøring av aggregat, justeringer, filterbytte, måling av virkningsgrader, kontroll av sikkerhetsfunksjoner, oppgraderinger og utskifting av maskindeler, tilpasning av software og styringer m.m.

Varme/kjøleanlegg

Lie Ventilasjon har flere F-gass sertifiserte kjøleteknikere med lang og bred erfaring fra faget. Vi utfører montasje, service, vedlikehold, lekkasjekontroll og reparasjoner på de aller fleste typer varme/kjøleanlegg som f.eks luftkjølingsutstyr, varmepumper og avfukting-/befuktningsanlegg.

Automatikk og SD

Ventilasjon-, kjøleanlegg- og bygg automatikk er avanserte systemer som krever at mange elektriske og mekaniske komponenter fungerer sammen til enhver tid. Selv en liten feil kan føre til at de tekniske anleggene ikke fungerer slik de skal. Våre teknikere og serviceingeniører har høy kompetanse og lang erfaring innen feilsøking og utbedringer på denne type anlegg, samt god kjennskap til komponenter og systemfunksjoner.

Kontakt oss

Anders Apeland
Avdelingsleder service/rehabilitering

+47 992 85 502
anders@lieventilasjon.no