Entreprise

Lie Ventilasjon har lang og bred erfaring med å prosjektere, levere og overlevere VVS-systemer og ventilasjonsentrepriser for alle typer bygg.

Vi påtar oss totaltekniske leveranser sammen med våre dyktige samarbeidspartnere. Disse kan også inkludere bygningsmessige arbeider.

Vårt fokus er å levere optimale anlegg og systemer til våre kunder ut fra deres behov og ønsker.  Vi leverer alt fra tradisjonelle ventilasjonsanlegg til komplekse systemer med Breeam sertifisering.

Vår kompetanse skal sikre at kunden får riktig veiledning til å gjøre de riktige valgene for sitt bygg.

Offentlige bygg

Lie Ventilasjon har prosjektert og levert ventilasjon/VVS-systemer til en rekke offentlige bygg de senere årene. Dette gjelder kommunale bygg og skoler for både stat fylke og kommune samt rehabiliteringer og ENØK-tiltak på eksisterende bygg.

Næringsbygg

Lie Ventilasjon har prosjektert og levert ventilasjon/VVS-løsninger til næringsbygg i alle størrelser de senere årene. Dette gjelder både nybygg og rehabilitering på kontor-, verksted- og kombinasjonsbygg (kontor/verksted). Vi hjelper også våre kunder og byggherrer i tidlig fase med å finne optimale løsninger for sitt prosjekt, dette gjelder også bygg som skal rehabiliteres.

Prosessanlegg

Lie Ventilasjon har opparbeidet seg lang erfaring og høy kompetanse på prosjektering og levering til industrielle anlegg. Vi har de siste årene levert en rekke anlegg til landbaserte oppdrettsanlegg (settefisk- og smolt-anlegg) i hele landet. Vårt fokus er å finne de riktige løsningene for at prosesser skal fungere samt optimalisere energiforbruket for denne type anlegg. 

Industriventilasjon kan deles opp i to miljøer;

  • Komfortventilasjon skal tilpasses personbelastning i forhold til Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
  • Prosessventilasjon, omhandler avtrekk fra smitte, støv eller andre forurensete prosesser som ikke ønskes blandet inn i den rene luften som personer puster inn

I de fleste tilfeller, så må det tilføres tilsvarende luft når det trekkes av i soner med forurensing. Da må det tas hensyn til gjenvinning av oppvarmet luft, slik at energikostnadene holdes nede.

Kontaktperson

Referanser entreprise