Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende verktøy for miljøsertifisering av bygninger. 

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og er byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer:

 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier:

 1. Ledelse
 2. Helse- og innemiljø
 3. Energi
 4. Transport
 5. Vann
 6. Materialer
 7. Avfall
 8. Arealbruk og økologi
 9. Forurensning

Lie Ventilasjon overleverte i april 2021 Vardheia ungdomsskole og idrettshallene, som blir sertifisert til
Very Good. Prosjektet er også bygget etter passivhus-standard.

Kontakt oss

Lie Ventilasjon bidrar til at prosjektene når ønsket nivå på sertifiseringene. Snakk med oss om hvordan vi jobber og hvilke kriterier vi dokumenter. Leiv Tormod svarer gjerne på spørsmål og deler raust av sin kunnskap.
Leiv Tormod Fiskå

Leiv Tormod Fiskå

Prosjektleder