Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende verktøy for miljøsertifisering av bygninger. 

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og er byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer:

 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier:

 1. Ledelse
 2. Helse- og innemiljø
 3. Energi
 4. Transport
 5. Vann
 6. Materialer
 7. Avfall
 8. Arealbruk og økologi
 9. Forurensning

Lie Ventilasjon overleverte i april 2021 Vardheia ungdomsskole og idrettshallene, som blir sertifisert til
Very Good. Prosjektet er også bygget etter passivhus-standard.

Vil du vite mer?

Leiv Tormod Fiskå
Prosjektleder

+47 902 24 672
ltf@lieventilasjon.no