Klima og miljø

Lie Ventilasjon er oppdatert på miljøkrav og miljøtiltak. Vårt ansvar er at kundens bygg får det inneklimaet som er best tilpasset kundens drift og behov, uten at det skal gå på bekostning av ytre miljø.

For oss betyr dette å benytte luftfilter av høy kvalitet, sørge for optimal energibruk og ansvarlig avfallshåndtering, alt ifølge offentlige retningslinjer. Vi har alle sertifikater og godkjenninger som kreves og tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. 

Lie Ventilasjon ønsker å etterlate så små miljøavtrykk som mulig for å sikre bærekraft i dag og for generasjoner fremover.  Vi skal bidra ved innovasjon og utvikling av produkter og tjenester som er bærekraftig i hele livsløpet. Vi skal bidra til å nå bærekraftsmålene som FN har satt.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Lie Ventilasjon er stolte av å være sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.

Hvordan kan vi forbedre oss?

Selv om vi gjør vårt ytterste, kan ting alltid bli enda bedre. Send oss gjerne tips og forslag til hvordan vi kan forbedre vår innsats for miljø og klima.

Hvordan kan vi forbedre oss?

Kontaktperson