HMS/KS

Lie Ventilasjon har stort fokus på HMS og kvalitet i alle ledd. Dette er avgjørende for at vi skal kunne drive vår virksomhet på best mulig måte. 

Vi skal unngå skade på både personell, materiell og ytre miljø. De ansatte i Lie Ventilasjon er vår viktigste ressurs og vi fokuserer på forhold som fremmer et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker at våre ansatte skal ta ansvar og vise engasjement. Det er viktig for oss å være en arbeidsgiver med ansatte som føler trivsel og trygghet på arbeidsplassen.

Vi skal til enhver tid oppfylle de gjeldende krav som er etablert av kunder og myndigheter.

Kompetente teknikere

Våre teknikere er erfarne, og har allsidig relevant utdanning og erfaring. Vi driver kontinuerlig opplæring av alle våre medarbeidere og ser viktigheten av at du som kunde har et tillitsforhold til en dedikert servicetekniker på dine bygg/anlegg. Dette gir oss god kjennskap til bygget, effektiv kommunikasjon og dermed en smidigere tjeneste. Strukturen i Lie Ventilasjon er basert på at alle jobber på lag side om side, og dermed har tilgang til hverandres ekspertise og ressurser når det trengs.

Montørlag med lang erfaring

Lie Ventilasjon har et godt kvalifisert montørlag med lang og allsidig erfaring. Vi utfører alle typer montasje, utbedringer og spesialtilpasninger. Vi er kjent for vår evne til å løse utfordringer på en innovativ, kreativ og kvalitetssikker måte.  Vår filosofi er å ikke si nei selv om oppdraget er litt utenfor vårt hovedfelt, noe som har gitt tillit og trygghet hos våre kunder. 

Kontakt oss

Marius Skjæveland
Verneombud

+47 928 23 626
ms@lieventilasjon.no