IVAR SNJ

Rehabilitering

Byggherre: IVAR IKS
Oppdragsgiver: IVAR IKS
Entrepriseform: NS 8405
Sted: Mekjarvik
Størrelse: Kloakkrenseanlegg på 27 800 m2 i fjell
Byggtype: Sentralrenseanlegg for Stavanger, Sandnes, Sola, Sandnes, Randaberg og Gjesdal
Leveranse: Omprosjektering, ombygning, ettermontering av spjeld og innregulering
Ferdigstillelse: 2021


Beskrivelse av oppdraget:

IVAR IKS har et relativt nytt og stort prosessanlegg i flere fjellhaller på SNJ. Oppdraget består i å få kontroll på totale luftmengder, samt få kontroll på at man har korrekt luftmengde i alle rom. Spjeldmontaje og utbedringer/ombygninger for å kunne innregulere anlegget slik at helsefarlige gasser fra renseanlegget blir fanget opp effektivt, og gir et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Kontakt oss

Anders Apeland
Avdelingsleder service/rehabilitering

+47 992 85 502
anders@lieventilasjon.no