Sjøtroll Settefiskanlegg

Entreprise

Byggherre: Lerøy Sjøtroll Kjærelva
Oppdragsgiver: Total Betong 
Entrepriseform: Totalentreprise – Ventilasjonstekniske leveranser
Sted: Fitjar, Stord
Størrelse: 18 000m2
Byggtype: Prosessanlegg – landbasert oppdrettsanlegg
Leveranse: Ventilasjonsteknisk prosess og komfort
Ferdigstillelse: Mai 2019
Klassifisering: Tek 17

Beskrivelse av oppdraget:
Prosjektering, levering og montering av ventilasjonssystemer for prosess og administrasjon. 

Kontaktperson