Høgevollsveien

Bolig

Byggherre: Masiv Eiendom
Oppdragsgiver: Masiv Bygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Sted: Høgevollsveien 14, Sandnes
Størrelse: 20 leiligheter med parkering
Byggtype: Leilighetsbygg
Leveranse: Ventilasjonsteknisk leveranse, prosjektering og utførelse
Ferdigstillelse: 2019
Klassifisering: Tiltaksklasse 1


Beskrivelse av oppdraget:

Prosjektering og utførelse av ventilasjonstekniske arbeider. 

Kontaktperson